۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۱:۰۶
چاقی حساسیت بافت‌ها به عمل انسولین را کاهش و درنتیجه خطر ابتلا به دیابت غیر وابسته به انسولین، بیماری قلبی، پرفشاری و سکته مغزی و همچنین برخی سرطان‌ها، استئو آرتریت ،سنگ‌های صفراوی، اختلال در تولیدمثل و خفگی هنگام خواب را افرایش می‌دهد. افراد چاق از نظر روانی، اجتماعی و اقتصادی نسبتا ناموفقند.عدم تحرک یکی از دلایل اصلی چاقی و نقص در تحمل گلوکز می‌باشد. عوامل اجتماعی از قبیل تحصیلات پایین درابتلا به چاقی موثر است.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۱:۰۵
انتخابات پرشور، مشت محکم بر دهان دشمن
مقدمه:حضرت امام خمینی (ره) درمهمترین پیام برائت ازمشرکین خود ۶ مرداد ۱۳۶۶ نوشته اند:فریاد برائت ما،فریادبرائت همه مردمانی است که دیگرتحمل تفرعن آمریکا و حضورسلطه طلبانهءآن را ازدست داده اندونمی خواهندصدای خشم ونفرتشان برای ابددرگلوهایشان خاموش وافسرده بماندواراده کرده اندکه آزادزندگی کنندوآزادبمیرندوفریادگرنسل هاباشند.ملت شریف ایران توجه داشته باشیدکاری که شمامردان وزنان انجام داده اید (تشکیل جمهوری اسلامی)آنقدرگران بهاوپرقیمت است که اگرصدها بارایران باخاک یکسان شودودوباره بافکروتلاش فرزندان عزیزشماساخته گردد،نه تنها ضرری نکرده اید،که سودزیستن درکناراولیاءا..رابرده ایدودرجهان ابدی شده ایدودنیابرشمارشک خواهدبرد،خوشابه حالتان.